Skip to: Proces na melden

Don’t Look Away website

Proces na melden

Defence for Children – ECPAT behandelt alle meldingen van vermoedens van kindermisbruik in het buitenland die binnenkomen via deze website vertrouwelijk. Na beoordeling van de melding sturen we de informatie door aan de politie (indien gewenst geanonimiseerd). Deze informatie wordt vervolgens serieus opgepakt door het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de Nationale Politie. Dit team werkt nauw samen met buitenlandse politiediensten.

Het is van vele factoren afhankelijk of een melding daadwerkelijk overgaat in een strafrechtelijk onderzoek in het land zelf of anders in Nederland. Als een melding van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland voldoende aanknopingspunten biedt voor verder onderzoek, neemt de Nederlandse politie contact op met haar partners in het betreffende land. De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt samen met buitenlandse politie-instanties. Het uitgangspunt is dat een opsporingsonderzoek uitgevoerd wordt door de lokale autoriteiten van het betreffende land. Daders kunnen in Nederland veroordeeld worden voor kindermisbruik in het buitenland, maar de vervolging vindt bij voorkeur plaats in het betreffende land. Dit doet recht aan het leed dat slachtoffers is aangedaan.

Rol van de melder na een melding

De politie is altijd heel blij als mensen iets melden en ook bereid zijn om nadere informatie te verstrekken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om informatie die mogelijk niet van belang leek bij het doen van de melding, maar dit mogelijk wel kan zijn. Indien je als melder getuige bent geweest van een verdachte situatie, kan de politie vragen of je een getuigenverklaring wil afleggen. De rol als getuige in een eventueel strafrechtelijk onderzoek wordt dan ook uitgelegd. Het is dan aan de melder om te besluiten wat hij of zij verder voor mogelijke rol wil hebben.

Wat gebeurt er met de slachtoffers na een melding?

Alles wordt in het werk gesteld om de onveilige situatie voor een kind te doen stoppen. Per situatie is dat maatwerk en waar nodig wordt er samengewerkt met relevante organisaties. Het belang en de veiligheid van het kind staan altijd voorop in zaken van kindermisbruik of uitbuiting.

Deze website is medegefinancierd door de Europese Unie.

Back To Top