Skip to: Privacyverklaring

Don’t Look Away website

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt: 26 oktober 2020

Contact

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 071 516 09 80
E-mail: gegevensbescherming@defenceforchildren.nl
Post: Defence for Children, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Hooglandse Kerkgracht 17, 2312 HS Leiden

Privacybeleid Defence for Children

De website www.dontlookaway.nl is ondergebracht bij Defence for Children. Defence for Children is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de rechten van kinderen. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren. In Nederland vormt Defence for Children één organisatie met ECPAT. ECPAT is een netwerk van organisaties in 104 landen en voert wereldwijd campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen.

De diensten en functionaliteiten die wij aanbieden via onze website dragen bij aan het realiseren van onze missie. In sommige gevallen verwerken wij daarbij persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het behalen van onze missie en baseren ons daarbij altijd op een wettelijke grondslag uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch
071 516 09 80 – Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

E-mail
Via gegevensbescherming@defenceforchildren.nl  

Post
Defence for Children, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Hooglandse Kerkgracht 17, 2312 HS Leiden

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het maken van een melding van vermoedens van kindermisbruik in het buitenland, kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. U kunt ook anoniem een melding doen, dan bezitten wij geen persoonsgegevens van u. U kunt kiezen of wij uw contactgegevens doorgeven aan de politie of dat wij dat niet doen. In het laatste geval, anonimiseren wij uw melding voordat we deze doorsturen naar de politie. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Doeleinden en termijn van bewaren

Wanneer wij uw contactgegevens mogen delen met de politie dan bewaren wij niets. Wanneer wij uw contactgegevens niet mogen doorgeven aan de politie, dan bewaren wij de gegevens twee jaar, omdat de politie in een (aanzienlijk) later stadium nog vragen kan hebben.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. We zullen altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (o.a. met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Defence for Children neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

Wel wordt er op de meldingssite www.dontlookaway.nl gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website gebruik van functionele, analytische en social media cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken

Functionele cookies
Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. We gebruiken onderstaande functionele cookies.

Cookie: Beveiliging tegen Cross-site request forgery
Functie: Controleren of de webverzoeken die binnenkomen ook daadwerkelijk
 van onze website komen (belangrijk i.v.m. fraude bij donaties)
Naam: _RequestVerificationToken
Bewaartermijn: 1 sessie

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke onderdelen op de website goed worden gelezen en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

De statistieken die we verzamelen zijn op basis van geanonimiseerd IP-adres en kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Om ervoor te zorgen dat we veilig en anoniem deze gegevens verzamelen, hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics;
 • we hebben het laatste octet van elk IP-adres gemaskeerd;
 • we hebben ‘gegevens delen’ binnen ons Google Analytics account uitgezet;
 • we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Cookies: Google Analytics
Functie: Meten websitebezoek
Naam: _ga
Bewaartermijn: 26 maanden
Naam: _gat
Bewaartermijn: 24 uur
Naam: _gid
Bewaartermijn: 1 sessie

Social media cookies
Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving op onze contactpagina, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Functionele en social media cookies worden na uw bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische cookies worden niet automatisch gewist. U zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Zie voor informatie over het verwijderen van cookies dit stappenplan van de Consumentenbond.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Uw rechten als het gaat om persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft de verstrekker van persoonsgegevens een aantal belangrijke rechten, zoals het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken en het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wie zijn gegevens wil inzien, aanpassen, laten verwijderen of overdragen kan contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Defence for Children, per e-mail via gegevensbescherming@defenceforchildren.nl of per telefoon via 071 516 09 80.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Deze website is medegefinancierd door de Europese Unie.

Back To Top