Skip to: Niet zeker?

Don’t Look Away website

Niet zeker?

Het melden van een verdachte situatie rondom seksueel misbruik van een kind kan lastig zijn. Je wilt niemand onterecht beschuldigen. Maar je wilt ook niet dat een kind misbruikt blijft worden. Het belang van het kind weegt altijd zwaarder. Een kind is kwetsbaar en is afhankelijk van bescherming van volwassenen om hem of haar heen. Daarom is het belangrijk om elk vermoeden serieus te nemen, omdat jouw melding het verschil kan maken voor een kind. Jouw melding kan het begin van het einde zijn van seksueel misbruik.

De belangrijkste taak van de politie is te doen aan waarheidsvinding. Dit betekent dat eerst moet worden uitgezocht of de informatie die met de politie gedeeld is ook daadwerkelijk juist is. Na een melding wordt dus niet direct overgegaan tot een aanhouding. Een melding maken is namelijk niet hetzelfde als een aangifte. Aangifte doen van seksueel misbruik van een kind betekent letterlijk: ‘Ik doe een verzoek tot strafvervolging’. Dat is bij het doen van een melding niet aan de orde.

Opsporingsonderzoeken naar meldingen die via de website binnenkomen kunnen leiden tot verschillende uitkomsten. Eén van die uitkomsten is dat er onvoldoende bewijs is om (op dat moment) over te gaan tot bijvoorbeeld huiszoeking of aanhouding. Dit wil niet zeggen dat de politie niets met de melding doet. De informatie wordt zoveel mogelijk vastgelegd in systemen. Bij eventuele toekomstige meldingen kan deze informatie mogelijk goed van pas komen. Wees daarom zo zorgvuldig en uitgebreid mogelijk met het beschrijven van situaties en signalementen en upload – indien mogelijk en veilig – een foto of filmpje van de verdachte situatie via het meldingsformulier.

Als je twijfelt kun je de situatie eerst voorleggen aan een medewerker van het meldpunt. Bel dan tijdens kantooruren met: 071-516 09 80 of mail naar: info@dontlookaway.nl.

Deze website is medegefinancierd door de Europese Unie.

Back To Top