Skip to: Toerisme

Don’t Look Away website

Toerisme

Er zijn heel wat reisorganisaties die zich inzetten voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Dit doen zij met behulp van de ‘Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism’ (www.thecode.org). Aangesloten organisaties trainen personeel, roepen klanten op vermoedens te melden, stellen eisen aan hun zakenpartners en bestrijden misstanden. Zo dragen zij bij aan verantwoord toerisme. Defence for Children – ECPAT is in Nederland de lokale partner voor Nederlandse reisorganisaties die The Code ondertekenen en biedt ondersteuning bij de implementatie ervan.

Aangesloten reis- en toerismeorganisaties verplichten zich tot:

 • Het opstellen van een beleid en procedures ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting;
 • Het trainen van medewerkers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
 • Het opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners in de hele keten, met als standpunt de verwerping van seksuele uitbuiting van kinderen en een ‘zero tolerance’ beleid hierin;
 • Het verschaffen van informatie aan reizigers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
 • Het ondersteunen, betrekken en samenwerken met belangrijke partijen ter preventie van seksuele uitbuiting van kinderen;
 • Jaarlijks rapporteren over genomen maatregelen ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme.

Deze Nederlandse toerismebedrijven hebben The Code ondertekend:

Tips voor verantwoord reizen

 • Kies een reisorganisatie die aangesloten is bij The Code.
 • Wees alert en meld vermoedens van kindermisbruik in het buitenland via www.dontlookaway.nl of www.dontlookaway.report of bij de politie in het land.
 • Wanneer je vermoed dat kinderen in jouw hotel worden misbruikt, meld dit dan ook altijd aan uw reisorganisatie. Die kan het hotel hierop aanspreken of de samenwerking beëindigen.
 • Verblijf niet in hotels waar lokale kinderen mee mogen in de hotelkamers. Maak hierover een klacht bij de hotelmanager.
 • Vermijd clubs, bars, massagesalons en bordelen waar kinderen aanwezig zijn.
 • Geef geen geld aan bedelende kinderen of kinderen die op straat dingen verkopen tijdens schooltijd of ’s avonds en ’s nachts werken. Steun in plaats daarvan liever lokale organisaties die zich richten op het beschermen van kinderen, onderwijs en armoedebestrijding.
 • Maak niet zomaar foto’s van kinderen. Daarvoor is toestemming nodig van ouders of verzorgers.
 • Doe geen vrijwilligerswerk in weeshuizen en bezoek geen weeshuizen of shows met weeskinderen. Hiermee houd je een onwenselijk systeem in stand waarin kinderen onnodig (lang) in instellingen opgroeien. Lees er meer over op: stopweeshuistoerisme.nl.

Voorlichtingsmaterialen

Deze website is medegefinancierd door de Europese Unie.

Back To Top