Skip to: FAQ

Don’t Look Away website

FAQ

Vragen over het melden van vermoedens van kindermisbruik in het buitenland

 • Defence for Children – ECPAT behandelt alle meldingen van vermoedens van kindermisbruik in het buitenland die binnenkomen via deze site vertrouwelijk. Na beoordeling van de melding sturen we de informatie door aan de politie (indien gewenst geanonimiseerd). Iedere melding wordt serieus opgepakt door een politieteam dat gespecialiseerd is in opsporing van Nederlandse kindermisbruikers in het buitenland (Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de Nationale Politie). Dit team heeft een sterk netwerk met buitenlandse politiediensten.

  Het is van vele factoren afhankelijk of een melding daadwerkelijk kan overgaan in een onderzoek in het land zelf of anders in Nederland. Als een melding van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland voldoende aanknopingspunten heeft voor verder onderzoek, neemt de Nederlandse politie contact op met haar partners in het betreffende land. De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt samen met buitenlandse politie-instanties. Het uitgangspunt is dat een opsporingsonderzoek uitgevoerd wordt door de lokale autoriteiten van het betreffende land. Daders kunnen in Nederland veroordeeld worden voor kindermisbruik in het buitenland, maar de vervolging vindt bij voorkeur plaats in het betreffende land. Dit doet recht aan het leed dat slachtoffers is aangedaan.

 • De politie is altijd heel blij als mensen iets melden en ook bereid zijn om nadere informatie te verstrekken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om informatie die mogelijk niet van belang leek bij het doen van de melding, maar dit mogelijk wel kan zijn. Indien je als melder getuige bent geweest van een verdachte situatie, kan de politie vragen of je een getuigenverklaring wil afleggen. De rol als getuige in een eventueel strafrechtelijk onderzoek wordt dan ook uitgelegd. Het is dan aan de melder om te besluiten wat hij of zij verder voor mogelijke rol wil hebben.

 • Alles wordt in het werk gesteld om de onveilige situatie voor een kind te doen stoppen. Per situatie is dat maatwerk en waar nodig wordt samengewerkt met relevante organisaties. Het belang en de veiligheid van het kind staat altijd voorop in zaken van kindermisbruik of uitbuiting.

 • Als je twijfelt kun je de situatie eerst voorleggen aan een medewerker van het meldpunt. Bel dan tijdens kantooruren met: 071-516 09 80 of mail naar: info@dontlookaway.nl.

 • De politie heeft meldingen nodig om daders op te sporen en kinderen uit uitbuitingssituaties te halen. Dit betekent echter niet dat na een melding direct wordt overgegaan tot een aanhouding. De politie zal eerst uitzoeken of de informatie die met de politie gedeeld is, ook daadwerkelijk juist is. Dit is om valse meldingen te voorkomen. Meldingen kunnen zeker leiden tot arrestaties en veroordelingen. Er zijn al heel wat Nederlanders veroordeeld voor kindermisbruik in het buitenland: Veroordelingen van Nederlanders die in het buitenland kinderen hebben misbruikt. Maar ook als er geen arrestatie plaatsvindt, kunnen kinderen wel uit de situatie geholpen worden.

 • De belangrijkste taak van de politie is te doen aan waarheidsvinding. Dit betekent dat eerst moet worden uitgezocht of de informatie die met de politie gedeeld is, ook daadwerkelijk juist is. Na een melding wordt dus niet direct overgegaan tot een aanhouding. Een melding maken is namelijk niet hetzelfde als een aangifte. Een aangifte doen van seksueel misbruik van een kind in het buitenland betekent letterlijk: ‘ik doe een verzoek tot strafvervolging’. Dat is bij het doen van een melding niet aan de orde.

  Opsporingsonderzoeken naar meldingen van Nederlanders die mogelijk kinderen in het buitenland misbruiken kunnen om die reden leiden tot verschillende uitkomsten. Eén van die uitkomsten is dat er onvoldoende bewijs is om (op dat moment) over te gaan tot bijvoorbeeld huiszoeking of aanhouding. Dit wil niet zeggen dat de politie niets met de melding doet. De informatie wordt zoveel mogelijk vastgelegd in systemen, zodat bij eventuele toekomstige meldingen deze informatie mogelijk goed van pas komt. Wees daarom zo zorgvuldig en uitgebreid mogelijk met het beschrijven van: situaties en signalementen en upload – indien mogelijk en veilig – een foto of filmpje van de verdachte situatie op deze site.

 • Probeer in het meldformulier de volgende informatie in te vullen:

  • Zoveel mogelijk details over de dader(s) én slachtoffer(s)
  • Een omschrijving van wat je hebt gezien of gehoord
  • Waar en wanneer dit is gebeurd
  • Andere relevante of opmerkelijke details

  Let op: Ga nooit zelf op onderzoek uit.

  • Kies een reisorganisatie die aangesloten is bij The Code.
  • Wees alert en meld vermoedens van kindermisbruik in het buitenland via www.dontlookaway.nl of www.dontlookaway.report of bij de politie in het land.
  • Wanneer je vermoed dat kinderen in jouw hotel worden misbruikt, meld dit dan ook altijd aan uw reisorganisatie. Die kan het hotel hierop aanspreken of de samenwerking beëindigen.
  • Verblijf niet in hotels waar lokale kinderen mee mogen in de hotelkamers. Maak hierover een klacht bij de hotelmanager.
  • Vermijd clubs, bars, massagesalons en bordelen waar kinderen aanwezig zijn.
  • Geef geen geld aan bedelende kinderen of kinderen die op straat dingen verkopen tijdens schooltijd of ’s avonds en ’s nachts werken. Steun in plaats daarvan liever lokale organisaties die zich richten op het beschermen van kinderen, onderwijs en armoedebestrijding.
  • Maak niet zomaar foto’s van kinderen. Daarvoor is toestemming nodig van ouders of verzorgers.
  • Doe geen vrijwilligerswerk in weeshuizen en bezoek geen weeshuizen of shows met weeskinderen. Hiermee houd je een onwenselijk systeem in stand waarin kinderen onnodig (lang) in instellingen opgroeien. Lees er meer over op: stopweeshuistoerisme.nl.
 • De meldingswebsite wordt gepromoot in de campagne Don’t Look Away. Dit is een samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Koninklijke Marechaussee, de politie, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de ANVR, TUI Benelux, ANWB, Corendon, International Justice Mission, Defence for Children-ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl.

Vragen over wat seksuele uitbuiting van kinderen precies is

 • Seksuele uitbuiting van kinderen of kindermisbruik betreft kinderen tot 18 jaar. Dit staat vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. De leeftijd waarop het wettelijk toegestaan is dat kinderen seks hebben verschilt per land. Dat wordt ook wel age of consent genoemd. In Nederland is dat 16 jaar. Het kind mag echter in geen geval gedwongen worden of overgehaald worden door geld of goederen te beloven of geven.

  • Een volwassene raakt een kind ongepast aan in het zwembad, op het strand, in een restaurant, bar, club, of op een andere plek
  • Een volwassene raakt kind intiem aan en zondert zich af met een kind in een hotelkamer of een (privé) appartement
  • Een kind danst (half)naakt voor mensen
  • Iemand biedt een kind aan voor seks
  • Iemand zoekt seksuele diensten van een kind
  • Een hotel of organisatie laat kindermisbruik toe op het terrein of via het bedrijf
  • Een volwassene praat over seksuele ervaringen met een kind
 • Hier is niet één oorzaak voor aan te wijzen. Armoede, de vraag naar seks met kinderen en jongeren, het internet en het gemak waarmee reizigers de wereld rondreizen zijn belangrijke oorzaken van seksuele uitbuiting van kinderen. In arme landen is vaak een gebrek aan scholing, heerst een hoge werkloosheid en heeft men te kampen met een gebrekkige wetshandhaving. Als de toerismesector dan ongereguleerd groeit, lopen kinderen het risico uitgebuit te worden door reizigers.

  • Kinderen die in armoede leven
  • Kinderen die worden verwaarloosd, mishandeld of misbruikt
  • Alleenstaande vluchtelingen kinderen
  • Kinderen van minderhedengroepen
  • Kinderen zonder ouderlijke zorg
  • Straatkinderen
  • Kinderen die moeten werken
 • Seksueel misbruik leidt tot grote emotionele, fysieke en sociale schade voor slachtoffers. Misbruik en uitbuiting gaan doorgaans gepaard met lichamelijk en geestelijk geweld. En dus met verwondingen, pijn en angst als gevolg. Slachtoffers hebben bovendien een groot risico op ongewenste zwangerschap, hiv/aids en andere soa’s. Op de lange termijn krijgen ze te maken met schuldgevoelens, depressie, trauma’s en een negatief zelfbeeld. Verder gaan slachtoffers vaak gebukt onder een stigma. Ze worden daardoor bijvoorbeeld uitgesloten van onderwijs. Als een slachtoffer in de prostitutie terecht komt, is het moeilijk hier weer uit te komen.

 • Eén omschrijving van een kindermisbruiker bestaat niet. Kindermisbruikers zijn van alle leeftijden, nationaliteiten, godsdiensten en lagen van de bevolking. Zij kunnen hetero- of homoseksueel zijn, getrouwd of single. Hoewel het merendeel man is, zijn er ook vrouwelijke kindermisbruikers. Het gaat niet alleen om toeristen, maar ook zakenreizigers, hulpverleners, vrijwilligers, emigranten, expats, militairen, diplomaten of vrachtwagenchauffeurs.

 • Seksuele uitbuiting van kinderen komt overal ter wereld voor. Het kan zowel in ontwikkelde landen als in arme landen voorkomen. Toch zijn er wel landen waar dit meer dan in andere landen voorkomt. Landen waar het ook opzichtiger gebeurt en waar toeristen dus vaker misbruik maken van kinderen. Dit zijn landen waar armoede heerst, een gebrekkige wetshandhaving, corruptie en populair is voor toeristen.

 • Websites

  Brochures

  • Brochure voor reisleiders. In deze brochure staat alles wat je als reisleider moet weten omtrent kindermisbruik door reizigers en toeristen. Ook vind je hier handige tips en bruikbare contactgegevens. Een must voor elke reisleider.

  Publicaties

  • Kwaliteitsstandaarden voor meldpunten voor seksuele uitbuiting van kinderen (ECPAT Oostenrijk, 2020). Deze zijn er in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.
  • Reluctance to report sexual exploitation of children in travel and tourism (Defence for Children – ECPAT, 2019). Er is ook een Nederlandse brochure van gemaakt.
  • Kindermisbruik op reis: een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van Nederlandse daders (Universiteit Leiden, 2016). Onderzoek van Anneke Koning en Lina Rijksen-Van Dijke, in opdracht van Politie en Wetenschap.
  • Offenders on the Move (ECPAT, 2016) Seksuele uitbuiting van kinderen in relatie tot toerisme en reizen neemt in alle delen van de wereld toe. Dat blijkt uit dit onderzoek van ECPAT. Meer dan 70 organisaties werkten hier aan mee.
  • Toolkit (Politie, Ministerie van Justitie & Veiligheid, Koninklijke Marechaussee, ECPAT, Plan Nederland, EOKM, 2016) De toolkit geeft antwoorden op vragen rondom kindersekstoerisme. Wat is kindersekstoerisme? Welke dadertypen zijn er? En wie doet wat om kindermisbruik door Nederlanders in buitenland tegen te gaan? De informatie wordt aangeboden in het Nederlands en Engels.
  • Plan van Aanpak Kindersekstoerisme (Ministerie van Justitie & Veiligheid, 2016). Dit meerjarige plan gaat uit van drie actielijnen: preventie, strafrechtelijke aanpak en samenwerking met ngo’s en andere landen.
  • Aanpakken, Oppakken, Doorpakken (Terre des Hommes, 2013). In dit rapport staan aanbevelingen voor een betere balans rondom de aanpak van kindermisbruik op reis.
  • Barrières tegen Kindersekstoerisme (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2013). Een rapport over kindermisbruik op reis door Nederlanders. Hier komen preventieve (juridische) maatregelen en de opsporing en vervolging van daders aan bod.
  • Fenomeenbeschrijving (Politie, 2013). Deze rapportage biedt meer inzicht in het fenomeen en in de informatiehuishouding van de politie, wat nodig is om het probleem aan te kunnen pakken.
  • Kijk hier voor meer publicaties van ECPAT International over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting.

  E-learnings voor de hotelbranche

Vragen over wat er gedaan wordt tegen seksuele uitbuiting van kinderen

 • Er bestaat een gedragscode voor de reisindustrie: de ‘Code of Conduct for the Protection of Children against sexual Exploitation’ (www.thecode.org). Meer dan 300 organisaties in 150 landen hebben The Code ondertekend. Van touroperators (TUI) en hotels (AccorHotels), tot vliegmaatschappijen (Delta), restaurants en nachtclubs. The Code is ontwikkeld door ECPAT International, samen met de reissector en de UN World Tourism Organisation. Hier vind je een lijst met alle Nederlandse bedrijven die The Code ondertekend hebben.

 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft actieplannen gemaakt om kindermisbruik door Nederlanders in het buitenland een halt toe te roepen. De actieplannen richten zich op: preventie, strafrechtelijke aanpak en samenwerking met hulporganisaties en andere landen. Het ministerie voert in samenwerking met politie en hulporganisaties de campagne Don’t Look Away.

  Sinds oktober 2012 is de bestrijding van kindersekstoerisme expliciet toegevoegd aan de taken van de politie. Het team dat werkt aan de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme is toen sterk uitgebreid en ging verder onder de naam TBKK (Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme). Er zijn liaisons officers ingezet in Zuidoost-Azië die zich specifiek met dit thema bezighouden. De liaison officer zorgt ervoor dat de samenwerking met de politie in het buitenland soepel verloopt en ondersteunt de politie in het buitenland als er een Nederlandse verdachte bij een zaak betrokken is.

Deze website is medegefinancierd door de Europese Unie.

Back To Top